مدیریت منابع انسانی - دوره سیزدهم و چهاردهم - جلسه هشتم
Like
Dislike
0 Likes, 0 Dislikes
  • Views : 197
  • Duration : 01:32:39
  • Comments : 0
مدیریت منابع انسانی - دوره سیزدهم و چهاردهم - جلسه هشتم

Comments (0)

Add Comment

Please login to comment
More from mbafarsi
01:46:37
quicklist
01:23:39
quicklist
Related Videos