Change Style of Listing
وبینار: چالش های کار آفرینی 01:10:02 Quicklist

وبینار: چالش های کار...

0%

ارائه: حسین پورتوکلی

280 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By admin (1 year ago)

وبینار: مدیریت استراتژیک در حوزه درمان پس از طرح تحول نظام سلامت 52:05 Quicklist
webinar- HRM-20160525 1313-1 01:10:02 Quicklist

webinar- HRM-20160525 1313-1

0%

webinar- HRM-20160525 1313-1

207 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By admin (1 year ago)

وبینار: راهنمای سفر به ماه 47:58 Quicklist

وبینار: راهنمای سفر...

0%

ارائه: محمد رضا رضائی

256 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By admin (1 year ago)

دفاع پایان نامه: مقایسه بودجه بندی در دو ولایت افغانستان 46:47 Quicklist

دفاع پایان نامه:...

0%

اجرا: محمد اسماعیل احدی

295 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By admin (1 year ago)

weblog8-2 08:43 Quicklist

weblog8-2

0%

weblog8-2

257 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By admin (2 years ago)

3M3-حقوق بشر 04:10 Quicklist

3M3-حقوق بشر

0%

حکیمه منشی

307 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By admin (2 years ago)

3M3-تغییر در سازمان 03:04 Quicklist

3M3-تغییر در سازمان

0%

مریم امیدیان

323 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By admin (2 years ago)

3M3- کارآفرینی 03:27 Quicklist

3M3- کارآفرینی

0%

کارآفرینی

306 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By admin (2 years ago)

3M3-عدالت سازمانی 03:05 Quicklist

3M3-عدالت سازمانی

0%

حسین صفدری

337 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By admin (2 years ago)

3M3: مدیریت استرس در محیط کاری 00:54 Quicklist

3M3: مدیریت استرس در...

0%

روشنک واردیان

368 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By admin (2 years ago)

3M3: استراتژی اقیانوس قرمز و آبی 03:10 Quicklist

3M3: استراتژی اقیانوس...

0%

آرش پشتیبان

344 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By admin (2 years ago)

3M3: کاریزما در رهبری 03:14 Quicklist

3M3: کاریزما در رهبری

0%

حکیمه منشی

352 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By admin (2 years ago)

وبینار: تاثیر اینترنت بر مزیت رقابتی 01:18:04 Quicklist

وبینار: تاثیر...

0%

تاثیر اینترنت بر مزیت رقابتی

327 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By admin (2 years ago)

چگونه خواسته ما در آکادمی مجازی ایرانیان برطرف می شود 01:19 Quicklist

چگونه خواسته ما در...

0%

چگونه نیازهای آموزشی ما در آکادمی مجازی ایرانیان...

361 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By admin (2 years ago)

دوره مجازی mini MBA 00:59 Quicklist

دوره مجازی mini MBA

0%

این دوره چکیده بهترین آموزشهای دوره یک ساله ام بی ای...

306 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By admin (2 years ago)

استارتاپ ویکند بانوان با حمایت آکادمی مجازی ایرانیان 04:22 Quicklist

استارتاپ ویکند...

0%

استارتاپ ویکند بانوان با حمایت آکادمی مجازی ایرانیان

340 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By admin (2 years ago)

وبینار: فروش اینترنتی تابلوهای نقاشی و آثار هنری 01:04:07 Quicklist

وبینار: فروش...

0%

فروش اینترنتی تابلوهای نقاشی و آثار هنری

454 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By admin (2 years ago)

 وبینار: آموزش آیین سخنوری و اصول مذاکرات جهت نهادینه کردن مدیریت دانش 01:32:38 Quicklist

وبینار: آموزش آیین...

0%

آموزش آیین سخنوری و اصول مذاکرات جهت نهادینه کردن...

556 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By admin (2 years ago)

 وبینار: اصول و فنون مذاکره برای فارغ التحصیلان جویای کار 49:12 Quicklist

وبینار: اصول و فنون...

0%

وبینار: اصول و فنون مذاکره برای فارغ التحصیلان جویای...

534 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By admin (2 years ago)