Change Style of Listing
وبینار: چالش های کار آفرینی 01:10:02 Quicklist

وبینار: چالش های کار...

0%

ارائه: حسین پورتوکلی

245 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By admin (1 year ago)

وبینار: مدیریت استراتژیک در حوزه درمان پس از طرح تحول نظام سلامت 52:05 Quicklist
webinar- HRM-20160525 1313-1 01:10:02 Quicklist

webinar- HRM-20160525 1313-1

0%

webinar- HRM-20160525 1313-1

190 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By admin (1 year ago)

weblog8-2 08:43 Quicklist

weblog8-2

0%

weblog8-2

238 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By admin (1 year ago)

3M3-حقوق بشر 04:10 Quicklist

3M3-حقوق بشر

0%

حکیمه منشی

282 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By admin (1 year ago)

3M3-تغییر در سازمان 03:04 Quicklist

3M3-تغییر در سازمان

0%

مریم امیدیان

294 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By admin (1 year ago)

3M3- کارآفرینی 03:27 Quicklist

3M3- کارآفرینی

0%

کارآفرینی

280 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By admin (1 year ago)

3M3-عدالت سازمانی 03:05 Quicklist

3M3-عدالت سازمانی

0%

حسین صفدری

316 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By admin (1 year ago)

3M3: مدیریت استرس در محیط کاری 00:54 Quicklist

3M3: مدیریت استرس در...

0%

روشنک واردیان

336 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By admin (1 year ago)

3M3: استراتژی اقیانوس قرمز و آبی 03:10 Quicklist

3M3: استراتژی اقیانوس...

0%

آرش پشتیبان

315 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By admin (1 year ago)

3M3: کاریزما در رهبری 03:14 Quicklist

3M3: کاریزما در رهبری

0%

حکیمه منشی

317 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By admin (1 year ago)

وبینار: تاثیر اینترنت بر مزیت رقابتی 01:18:04 Quicklist

وبینار: تاثیر...

0%

تاثیر اینترنت بر مزیت رقابتی

305 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By admin (1 year ago)

چگونه خواسته ما در آکادمی مجازی ایرانیان برطرف می شود 01:19 Quicklist

چگونه خواسته ما در...

0%

چگونه نیازهای آموزشی ما در آکادمی مجازی ایرانیان...

333 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By admin (2 years ago)

دوره مجازی mini MBA 00:59 Quicklist

دوره مجازی mini MBA

0%

این دوره چکیده بهترین آموزشهای دوره یک ساله ام بی ای...

278 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By admin (2 years ago)

استارتاپ ویکند بانوان با حمایت آکادمی مجازی ایرانیان 04:22 Quicklist

استارتاپ ویکند...

0%

استارتاپ ویکند بانوان با حمایت آکادمی مجازی ایرانیان

312 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By admin (2 years ago)

چرا در دوره مجازی ام بی ای ثبت نام می کنیم 04:06 Quicklist

چرا در دوره مجازی ام...

0%

چرا در دوره مجازی ام بی ای ثبت نام می کنیم

445 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By admin (2 years ago)

استارتاپ ویکند موبایل اصفهان با حمایت آکادمی مجازی ایرانیان 05:17 Quicklist

استارتاپ ویکند...

0%

استارتاپ ویکند موبایل اصفهان با حمایت آکادمی مجازی...

277 View(s) | 0 Comment(s)

Uploaded By admin (2 years ago)

MBA چرا دوره آنلاین 00:15 Quicklist

MBA چرا دوره آنلاین

0%

نگاهی به دوره آنلاین MBA

417 View(s) | 2 Comment(s)

Uploaded By admin (2 years ago)

وبینار بازاریابی دیجیتال 01:09:08 Quicklist

وبینار بازاریابی...

0%

اجرا: امین موسوی

451 View(s) | 1 Comment(s)

Uploaded By mbafarsi (2 years ago)

وبینار تفکر استراتژیک در زندگی 01:13:47 Quicklist

وبینار تفکر...

0%

اجرا: علی خادم الرضا

851 View(s) | 3 Comment(s)

Uploaded By mbafarsi (2 years ago)